Woningontruiming eindinspectie huurwoning

Wat houdt de eindinspectie in? 

Met de rapporteur spreekt u af wanneer de gezamenlijke eindinspectie van uw woning plaatsvindt. Zo mogelijk wordt deze afspraak bij de voorinspectie al met u gemaakt. Ook van de eindinspectie wordt door de rapporteur een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door u wordt ondertekend. De woonruimte moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Dit geldt ook als dat moment niet precies samenvalt met het tijdstip waarop de met u gesloten huurovereenkomst formeel eindigt. Alleen de veranderingen en de zaken die eventueel door de volgende huurder worden overgenomen en die in de overname-overeenkomst staan vermeld, hoeven niet ongedaan te zijn gemaakt of te zijn verwijderd.

 

Bij de eindinspectie moet u ook de sleutels van de woning inleveren.

 

Controle op basis van het voorinspectierapport

Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd die in het voorinspectierapport staan vermeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dat geldt eveneens voor zaken die u uit de woning had behoren te verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat herstelwerkzaamheden die u volgens het voorinspectierapport had moeten verrichten niet zijn uitgevoerd, dan zal de verhuurder die werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op!

 

Vraag altijd een voor en eindinspectie aan bij uw woningcorporatie om misverstanden te voorkomen.

Wij ontruimen conform de voorwaarden van woningbouwvereniging-wooncorporatie 

Uw woning ook professioneel laten ontruimen zonder zorgen .Neem contact met ons op via het onderstaande formulier en wij reageren binnen 24 uur.