Woningontruiming in Friesland nodig

 

 Professionele Woningontruiming Ruttenberg

 

Wellicht kijkt u op tegen het ontruimen van een woning of bedrijf. Heel begrijpelijk want het is een intensieve klus om alles bezemschoon en conform de wensen van u en/of van de verhuurder op te leveren.

 

Daarom kiest u voor de professionele woningontruimer Ruttenberg.

 

Wij nemen uw zorgen uit handen met:

 

Afvoer van alle meubels en gebruiksgoederen.

Verwijderen van elke soort vloerbedekking van vloer en trap.

Muren en plafonds ontdoen van spijkers, haken en pluggen.

Behang verwijderen en plamuren.

Nicotine aanslag verwijderen.

Vernietiging van vertrouwelijke documenten.

Verhuisservice.

 

Met bruikbare goederen en kleding ondersteunen wij o.a kringloop, Leger des Heils, voedselbank en particulieren initiatieven ter ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Verder maken wij gebruik van recyclingbedrijven om het milieu zoveel mogelijk te ontlasten.

 

Woningontruiming Ruttenberg is dagelijks in heel Nederland actief met het ontruimen van woningen.

U kunt ons altijd bellen of mailen of via onze website informatie opvragen. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een offerte op maat.

 

Wij ontruimen conform de voorwaarden van woningbouwverenigingen en woningcorporaties.

 

Uw woning ook professioneel laten ontruimen zonder zorgen.Neem contact met ons op via het onderstaande formulier en wij reageren binnen 24 uur.

 Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Aalsum / Ealsum

Woningontruiming Abbegea / Abbega

Woningontruiming Abbegeasterke(a)tting/ Abbegaasterketting

Woningontruiming Abbenwier

Woningontruiming Abbewier of Iewier / Jewier

Woningontruiming Achlum

Woningontruiming Aekinga

Woningontruiming Akkrum

Woningontruiming Akmarijp / Eagmaryp

Woningontruiming Aldeboarn

Woningontruiming Aldegea / Oudega

Woningontruiming Aldegea / Oudega

Woningontruiming Aldemardum / Oudemirdum

Woningontruiming Ald Terp

Woningontruiming Aldtsjerk / Oudkerk

Woningontruiming Aldwâldmersyl

Woningontruiming Allingawier

Woningontruiming Anjum / Eanjum

Woningontruiming Anneburen / Annebuorren

Woningontruiming Annabuorren

Woningontruiming Appelscha / Appelskea

Woningontruiming Arkens

Woningontruiming Arkum

Woningontruiming Arum

Woningontruiming Atzeburen

Woningontruiming Augsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld

Woningontruiming Augustinusga / Stynsgea

Woningontruiming Baaiduinen

Woningontruiming Baaium / Baijum

Woningontruiming Baard

Woningontruiming Baarderburen / Baardbuorren

Woningontruiming Baburen

Woningontruiming Bakhúzen / Bakhuizen

Woningontruiming Bakkeveen / Bakkefean

Woningontruiming Balk

Woningontruiming Ballingbuur

Woningontruiming Ballum

Woningontruiming Bantega

Woningontruiming Bartlehiem

Woningontruiming Bears / Beers                        

Woningontruiming Beetgum / Bitgum

Woningontruiming Beetgumermolen / Bitgummole

Woningontruiming Beetsterzwaag / Beetstersweach

Woningontruiming Berlikum / Berltsum

Woningontruiming Betterwird / Betterwurd

Woningontruiming Blauhûs / Blauwhuis

Woningontruiming Blauwverlaat / Blauforlaet

Woningontruiming Blesdijke

Woningontruiming Blessum

Woningontruiming Blije

Woningontruiming Boatebuorren

Woningontruiming Boazum / Bozum

Woningontruiming Boelenslaan / Boelensloane

Woningontruiming Boekelte

 

Woningontruiming Boekhorst 

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming De Laatste Stuiver / De Lêste Stuver

Woningontruiming Delbuorren / Delburen

Woningontruiming Delfstrahuizen

Woningontruiming De Fryske Marren

Woningontruiming De Lytse Gaastmar / Kleine Gaastmeer

Woningontruiming De Pôle

Woningontruiming De Rijlst

Woningontruiming Ryp

Woningontruiming De Schans

Woningontruiming De Tike

Woningontruiming De Trynwâlden / Trijnwouden

Woningontruiming De Valom / De Falom

Woningontruiming De Veenhoop / De Feanhoop

Woningontruiming De Wijngaarden / De Wyngaarden

Woningontruiming De Wilgen / De Wylgen

Woningontruiming Dijken / Diken

Woningontruiming Dijkshorne / Dykshoarne

Woningontruiming Dijksterburen / Dyksterbuorren

Woningontruiming Dijksterhuizen / Dyksterhuzen

Woningontruiming Doijum / Doaium

Woningontruiming Dokkum

Woningontruiming Dongeradeel

Woningontruiming Domwier

Woningontruiming Dongjum / Doanjum

Woningontruiming Doniaburen

Woningontruiming Doniaga / Dunegea

Woningontruiming Donkerbroek

Woningontruiming Drachten

Woningontruiming Drachtstercompagnie

Woningontruiming Draeisterhuzen / Draaisterhuizen

Woningontruiming Drieboerehuizen / Trijeboerehuzen

Woningontruiming Driesum / Driezum

 

Woningontruiming Drogeham / Droegeham

Woningontruiming Terband / Terbant

Woningontruiming Tergrêft

Woningontruiming Terherne

Woningontruiming Ter Idzard

Woningontruiming Terkaple

Woningontruiming Ternaard

Woningontruiming Teroele

Woningontruiming West-Terschelling

Woningontruiming Terschelling

Woningontruiming Tersoal

Woningontruiming Terwispel

Woningontruiming Terwisscha

Woningontruiming Tibma / De Tibben

Woningontruiming Tichelwurk

Woningontruiming Tijeburen / Teyebuorren

Woningontruiming Tijnje / De Tynje

Woningontruiming Tilburen / Tilbuorren

Woningontruiming Tjaard

Woningontruiming Tjalleberd / Tsjalbert

Woningontruiming Tjeppenboer

Woningontruiming Tjerkgaast / Tsjerkgaast

Woningontruiming Tjerkwerd / Tsjerkwert

Woningontruiming Toppenhuzen / Oppenhuizen

Woningontruiming Triemen / De Trieme

Woningontruiming Trijehuzen

Woningontruiming Tritzum / Tritsum

Woningontruiming Tronde

Woningontruiming Trophorne

Woningontruiming Tsienzerbuorren

Woningontruiming Tsjeintgum

Woningontruiming Tsjerkebuorren

Woningontruiming Tsjalhuzum / Tjalhuizum

Woningontruiming Turns / Tirns

Woningontruiming Twellingea / Uitwellingerga

Woningontruiming Twijzel / Twizel

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Twijzelerheide / Twizelerheide

Woningontruiming Tytsjerk / Tietjerk

Woningontruiming Tzum / Tsjom

Woningontruiming Tzummarum / Tsjummearum

Woningontruiming Uiteinde

Woningontruiming Ungabuurt

 

Woningontruiming Ureterp / Oerterp 

Woningontruiming Farebuorren

Woningontruiming Fatum

Woningontruiming Ferwert

Woningontruiming Ferwoude / Ferwâlde

Woningontruiming Feytebuorren

Woningontruiming Fijfhûs / Vijfhuis

Woningontruiming Finkeburen / Finkebuorren

Woningontruiming Finkum

Woningontruiming Firdgum / Furdgum

Woningontruiming Fiskersbuorren / Vissersburen

Woningontruiming Flânsum

Woningontruiming Fochteloo / De Fochtel

Woningontruiming Folgeren / De Folgeren

Woningontruiming Follega

Woningontruiming Folsgeare / Folsgare

Woningontruiming Formerum

Woningontruiming Formerum aan Zee

Woningontruiming Foudgum

Woningontruiming Franeker

Woningontruiming Friens

Woningontruiming Frieschepalen / Fryske Peallen

Woningontruiming Fûns

Woningontruiming Gaast

Woningontruiming Galamadammen

Woningontruiming Galhoek of Galhoek(e)

Woningontruiming Garyp / Garijp

Woningontruiming Gau / Gauw

Woningontruiming Gerkesklooster / Gerkeskleaster

Woningontruiming Gerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster

Woningontruiming Gersloot / Gersleat

Woningontruiming Gietersebrug

Woningontruiming Gytsjerk / Giekerk

Woningontruiming Gytsjerksterhoeke / Giekerkerhoek

Woningontruiming Ginnum

Woningontruiming Goaiïngea / Goënga

Woningontruiming Goat(t)um

Woningontruiming Goëngahuizen / Goaiïngahuzen

Woningontruiming Goingarijp

Woningontruiming Gooium

Woningontruiming Gorredijk / De Gordyk

Woningontruiming Goutum

Woningontruiming Gracht

Woningontruiming Grauwe Kat

Woningontruiming Greonterp

Woningontruiming Groot Medhuizen (Midhuizen) / Grut Midhuzen

Woningontruiming Grote Wiske

Woningontruiming Grou

 

Woningontruiming 't Haantje

Woningontruiming West aan Zee

Woningontruimingsbedrijf

ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Westerburen / Westerbuorren

Woningontruiming Westergeest

Woningontruiming Westerein

Woningontruiming Westernijtsjerk

Woningontruiming Westhim / Westhem

Woningontruiming Westhoek

Woningontruiming Wetsens / Wetzens

Woningontruiming Wie

 

Woningontruiming Wier

Woningontruiming Drylts / IJlst

Woningontruiming Eagum

Woningontruiming Earnewâld / Eernewoude

Woningontruiming Easterboarn / Oosterboorn

Woningontruiming Easterein / Oosterend

Woningontruiming Easterlittens / Oosterlittens

Woningontruiming Eastermar / Oostermeer

Woningontruiming Easterwierrum / Oosterwierum

Woningontruiming Easthim / Oosthem

Woningontruiming Echten

Woningontruiming Echtenerbrug

Woningontruiming Ee / Ie

Woningontruiming Eemswoude / Ymswâlde

Woningontruiming Eesterga

Woningontruiming Egbertsgaasten

Woningontruiming Ealahúzen / Elahuizen

Woningontruiming Elsloo / Elslo

Woningontruiming Engelum / Ingelum

Woningontruiming Engwier

Woningontruiming Engwierum / Ingwierrum

Woningontruiming Exmorra / Eksmoarre

Woningontruiming Exmorrazijl / Eksmoarresyl

 

Woningontruiming Ezumazijl / Iezumasyl 

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf Ruttenberg

Woningontruiming Harich Westerein / Harich Westerend

Woningontruiming Harkema / De Harkema

Woningontruiming Harkezijl

Woningontruiming Harlingen

Woningontruiming Haskerdijken / Haskerdiken

Woningontruiming Haskerhorne / Haskerhoarne

Woningontruiming Hatsum

Woningontruiming Haule / De Haule

Woningontruiming Haulerwijk / Haulerwyk

Woningontruiming Hayum

Woningontruiming Hee

Woningontruiming Heechhiem

Woningontruiming 't Heechhout

Woningontruiming Heech / Heeg

Woningontruiming Heerenveen

Woningontruiming Hegebeintum

Woningontruiming Heide

Woningontruiming Himmelum

Woningontruiming Hemert / Himert

Woningontruiming Hempens / Himpens

Woningontruiming Hemrik

Woningontruiming Herbaijum / Hjerbeam

Woningontruiming Hesens

Woningontruiming Hiaure

Woningontruiming Hichtum

Woningontruiming Hidaard

Woningontruiming Hieslum

Woningontruiming Hijum / Hyum

Woningontruiming Hilaard / Hijlaard

Woningontruiming Hinnaard / Hennaard

Woningontruiming Hitzum / Hitsum

Woningontruiming Hoek

Woningontruiming Hollum

Woningontruiming Holwerd / Holwert

Woningontruiming Heechsân / Hoogzand-Oostermeer

Woningontruiming Heaburgen / Hooibergen

Woningontruiming Hoog-Duurswoude / Heech Duerswâld

Woningontruiming Hooidammen / De Headammen

Woningontruiming Hoorn

Woningontruiming Hoornsterzwaag / Hoarnstersweach

Woningontruiming Hoptille

Woningontruiming Horp

Woningontruiming Houtigehage / De Houtigehage

Woningontruiming Húns / Huins

Woningontruiming Hurdegaryp / Hardegarijp

Woningontruiming Hûsternoard

Woningontruiming Hylpen / Hindeloopen

Woningontruiming Idaerd

Woningontruiming Idsegahuizum / Skuzum

Woningontruiming Idserdaburen / Idzerdabuorren

Woningontruiming Idskenhuizen / Jiskenhuzen

Woningontruiming Idzegea / Idzega

Woningontruiming Iens / Edens

Woningontruiming Lewier of Abbewier/ Jewier

Woningontruiming Ingwert/ Engwerd

Woningontruiming Iniaheide

 

Woningontruiming Itens 

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Kûkherne / Kuikhorne

Woningontruiming Kuikhorne / Kûkherne

Woningontruiming Laag-Duurswoude / Leech-Duerswâld

Woningontruiming Laaksum / Laaxum

Woningontruiming Landerum

 

Woningontruiming Langedijke / Langedike

Woningontruiming Halfweg

Woningontruiming Hallum

Woningontruiming Hallumerhoeke

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Hamshorn / Hamsherne

Woningontruiming Hantum

Woningontruiming Hantumerhoek / Hantumerhoeke

Woningontruiming Hantumeruitburen / Hantumerútbuorren

Woningontruiming Hantumhuizen / Hantumhuzen

Woningontruiming Harich 

Woningontruiming It Beaken

Woningontruiming It Fliet

Woningontruiming It Heidenskip

Woningontruiming Iwert

Woningontruiming Jannum

Woningontruiming Jellum

Woningontruiming Jelsum

Woningontruiming Jeth

Woningontruiming Jirnsum

Woningontruiming Jislum

Woningontruiming Jistrum / Eestrum

Woningontruiming Jonkershuizen

Woningontruiming Jonkersland / Jonkerslân

Woningontruiming Jorwert / Jorwerd

Woningontruiming Joure / De Jouwer

Woningontruiming De Jouwer Joure

Woningontruiming Jousterp

Woningontruiming Jouswerd

Woningontruiming Jouswier

Woningontruiming Jubbega / Jobbegea

Woningontruiming Jubbega-Schurega

Woningontruiming Jubbegaastercompagnie / De Kompenije

Woningontruiming Jutryp / Jutrijp

Woningontruiming Kaard

Woningontruiming Kampen

Woningontruiming Katlijk / Ketlik

Woningontruiming Kettingwier / Keatlingwier

Woningontruiming Kie

Woningontruiming Kiesterzijl / Kiestersyl

Woningontruiming Kimswerd / Kimswert

Woningontruiming Kingmatille / Keimpetille

Woningontruiming Kinnum

Woningontruiming Klaeiterp

Woningontruiming Kleaster Anjum

Woningontruiming Kletterbuurt / Kletterbuorren

Woningontruiming Lytse Geast / Kleine Geest of Kleinegeest

Woningontruiming Kleine Wiske

Woningontruiming Klein Medhuizen (Midhuizen) / Lyts Midhuzen

Woningontruiming Klooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum

Woningontruiming Koehool / Koehoal

Woningontruiming Kolderwâlde / Kolderwolde

Woningontruiming Kollum

Woningontruiming Kollumeroudzijl

Woningontruiming Kollumerpomp / De Pomp

Woningontruiming Kollumerzwaag

Woningontruiming Kooisloot

Woningontruiming Kootstertille / Koatstertille

Woningontruiming Kornwerderzand

Woningontruiming Kortehemmen

Woningontruiming Kortwoude / Koartwâld

Woningontruiming Koudehuizum

Woningontruiming Koudum

Woningontruiming Krabburen

Woningontruiming Kollumerland en Nieuwkruisland

Woningontruiming Kûbaard / Kubaard

Woningontruiming Kûfurderrige / Koufurderrige

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf Ruttenberg

 

Woningontruiming Kuikhorne / Kûkherne 

Woningontruiming Naarderbuorren

Woningontruiming Nieuwland / Nylân

Woningontruiming Nes

Woningontruiming Niawier / Nijewier

Woningontruiming Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk

 

Woningontruiming Nieuwebrug / Nijbrêge

Woningontruiming Wierum

Woningontruiming Wieuwens

Woningontruiming Wijgeest / Wygeast

Woningontruiming Wijnaldum / Winaem

Woningontruiming Wijnjeterpverlaat / Weinterpfallaat

Woningontruiming Wijnjewoude / Wynjewâld

 

Woningontruiming Wikel / Wijckel

Woningontruiming Langelille

Woningontruiming Langezwaag / Langsweagen

Woningontruiming Langweer / Langwar

Woningontruiming Leegte

Woningontruiming Leeuwarden

Woningontruiming Legemeer / Legemear of Legemar

Woningontruiming Lekkum

Woningontruiming Leeuwarden

Woningontruiming Lemmer

Woningontruiming Lichtaard

Woningontruiming Lies

Woningontruiming Lioessens / Ljussens

Woningontruiming Lippenhuizen / Lippenhuzen

Woningontruiming Lippenwoude

Woningontruiming Loënga / Loaiïngea

Woningontruiming Lollum

Woningontruiming Longerhouw / Longerhou

Woningontruiming Luinjeberd / Lúnbert

Woningontruiming Luxwoude / Lúkswâld

Woningontruiming Lutjelollum

Woningontruiming Lutkepost / Lytsepost

Woningontruiming Lytsewierrum / Lutkewierum

Woningontruiming Lytshuzen / Lijtshuizen

Woningontruiming Makkinga / Makkingea

Woningontruiming Makkum

Woningontruiming Makkum

Woningontruiming Mantgum

Woningontruiming Marrum

Woningontruiming Marssum

Woningontruiming Meilahuzen

Woningontruiming Menaldum / Menaam

Woningontruiming Metslawier / Mitselwier

Woningontruiming Middelburen

Woningontruiming Midlum / Mullum Almenum Harlingen

Woningontruiming Midsland

Woningontruiming Midsland aan Zee

Woningontruiming Midsland-Noord

Woningontruiming Miedum

Woningontruiming Miedum

Woningontruiming Mildam / Mildaam

Woningontruiming Minnertsga / Minnertsgea

Woningontruiming Moddergat

Woningontruiming Molkwar / Molkwerum

Woningontruiming Montsamabuorren

Woningontruiming Morra / Moarre

Woningontruiming Moskou

Woningontruiming Mounebuorren

Woningontruiming Munein / Molenend

Woningontruiming Munnekeburen

Woningontruiming Munnekezijl

 

Woningontruiming Murns / Mirns 

Woningontruiming Otterweg

Woningontruiming Oud-Appelscha / Ald-Appelskea

Woningontruiming Oud Beets

Woningontruiming Oudebildtdijk / Aldebiltdyk  

Woningontruiming Oude Biltzijl / Ouwe-Syl

Woningontruiming Oudega / Aldegea

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Oudehaske / Aldehaske

Woningontruiming Oudeholtwolde / Aldeholtwâlde

Woningontruiming Oudehorne / Aldhoarne

Woningontruiming Oude Leye of Oude Leije  / Aldeleie

Woningontruiming Oudemirdum / Aldemardum

Woningontruiming Oudeschoot / Aldskoat

Woningontruiming Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart

Woningontruiming Oudwoude / Aldwâld

Woningontruiming Ouwster (-) Nijega/ Ousternijegea

Woningontruiming Ouwsterhaule / Ousterhaule

Woningontruiming Overburen

Woningontruiming Paesens / Peazens

Woningontruiming Parrega / Parregea

Woningontruiming Peins

Woningontruiming Peperga

Woningontruiming Petersburg

Woningontruiming Petersburg

Woningontruiming Piaam

Woningontruiming Pietersbierum / Pitersbierrum

Woningontruiming Pikesyl / Piekezijl

Woningontruiming Pingjum / Penjum

Woningontruiming Polle

Woningontruiming Poppenhuzen / Poppenhuizen

Woningontruiming Poppenwier

Woningontruiming Quatrebras

Woningontruiming Raard

Woningontruiming Raerd

Woningontruiming Ravenswoud / Ravenswâld

Woningontruiming Reahûs / Roodhuis

Woningontruiming Reduzum

Woningontruiming Reidswal / Reidswâl

Woningontruiming Reitsum

 

Woningontruiming Remswerd

Woningontruiming Nieuwehorne / Nijhoarne

Woningontruiming Nieuweschoot / Nijskoat

Woningontruiming Nieuwland / Nylân

Woningontruiming Nij Altoenae

Woningontruiming Nij Amerika / Nieuw Amerika

Woningontruiming Nij Beets

Woningontruiming Nijbuorren

Woningontruiming Nijeberkoop / Nijeberkeap

Woningontruiming Nijega / Nijegea

Woningontruiming Nijehaske

Woningontruiming Nijeholtpade

Woningontruiming Nijeholtwolde

Woningontruiming Nijelamer

Woningontruiming Nijemardum / Nijemirdum

Woningontruiming Nijesyl / Nijezijl

Woningontruiming Nijetrijne

Woningontruiming Nijhuizum / Nijhuzum

Woningontruiming Nijlân / Nijland

Woningontruiming

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf 

Noardburgum / Noordbergum

Woningontruiming Noardein

Woningontruiming Noordwolde

Woningontruiming Noordwolde-Zuid

Woningontruiming Nykleaster

Woningontruiming Oensjerk / Oenkerk

Woningontruiming Offingawier / Offenwier

Woningontruiming Oldeberkoop / Aldeberkeap

Woningontruiming Oldeholtpade

Woningontruiming Oldeholtwolde

Woningontruiming Oldelamer

Woningontruiming Oldeouwer / Alde Ouwer

Woningontruiming Oldetrijne

Woningontruiming Olterterp

Woningontruiming Oosterbierum / Easterbierrum

Woningontruiming Oosterburen

Woningontruiming Oosterend

Woningontruiming Oosternijkerk / Easternijtsjerk

Woningontruiming Oosterstreek

Woningontruiming Oosterwolde / Easterwâlde

Woningontruiming Oosterzee Buren

Woningontruiming Oosterzee Gietersebrug

Woningontruiming Oosthem / Easthim

Woningontruiming Oostmahorn / De Skâns

Woningontruiming Oostrum / Eastrum

Woningontruiming Oost-Vlieland / East-Flylân

Woningontruiming Opeinde / De Pein

Woningontruiming Ophuis / Ophûs

Woningontruiming Opperburen

Woningontruiming Opperkooten / Opperkoaten

Woningontruiming Oranjewoud / Oranjewâld

Woningontruiming Osingahuzen / Osingahuizen

 

Woningontruiming Otterweg 

Woningontruiming Rûgehúzen / Ruigahuizen

Woningontruiming Rytseterp

Woningontruiming Salverd / Salvert

Woningontruiming Sânfurd / Sandfirden

Woningontruiming Schalsum / Skalsum

Woningontruiming Scharneburen

Woningontruiming Scharsterbrug / Skarsterbrêge

Woningontruiming Scherpenzeel

Woningontruiming Schettens / Skettens

Woningontruiming Schiermonnikoog

Woningontruiming Schingen / Skingen

Woningontruiming 't Schoor / Skoar

Woningontruiming 't Schoor / Skoar

Woningontruiming Schoterzijl

Woningontruiming Schraard / Skraard

Woningontruiming Seerijp

Woningontruiming Selmien

Woningontruiming Sexbierum / Seisbierrum

Woningontruiming Sibrandabuorren

 

Woningontruiming Siegerswoude

Woningontruiming Willemstad

Woningontruiming Wirdum / Wurdum

Woningontruiming Witmarsum / Wytmarsum

 

Woningontruiming Wytfean / Witveen 

 

 

Woningontruiming Rewert

Woningontruiming Ried / Rie

Woningontruiming Rien

Woningontruiming Rijptsjerk / Rijperkerk

Woningontruiming Riis / Rijs

Woningontruiming Rijsberkampen

Woningontruiming Rinsumageest / Rinsumageast

Woningontruiming Ritsumazijl / Ritsumasyl

Woningontruiming Rohel / Reahel

Woningontruiming Rohel / Reahel

Woningontruiming Roodeschuur / Reaskuorre

Woningontruiming Roodkerk / Readtsjerk

Woningontruiming Roptazijl / Roptasyl

Woningontruiming Roptazijl / Roptasyl

Woningontruiming Rotstergaast

Woningontruiming Rotsterhaule

Woningontruiming Rottevalle / De Rottefalle

 

Woningontruiming Rottum 

Woningontruiming Wiuwert / Wieuwerd

Woningontruiming Wjelsryp / Welsrijp

Woningontruiming Wolsum

Woningontruiming Wolvega

Woningontruiming Wolvega

Woningontruiming Wommels

Woningontruiming Wonneburen

Woningontruiming Wons / Wûns

Woningontruiming Wouterswoude / Wâlterswâld

Woningontruiming Wyns / Wijns

Woningontruiming Wytgaard

Woningontruiming Yndyk / Indijk

Woningontruiming Ypekolsgea / Ypecolsga

Woningontruiming Ysbrechtum

Woningontruiming Zandbulten / Sânbulten

Woningontruiming Zandburen

Woningontruiming Zandhuizen

Woningontruiming Zevenbuurt

Woningontruiming Zevenhuizen

Woningontruiming Zuiderburen

Woningontruiming Zuidho(o)rn / Súdhorn

Woningontruiming Zurich / Surch

Woningontruimingsbedrijf

Ontruimingsbedrijf

Woningontruiming Zwaagwesteinde / De Westerein

Woningontruiming Zwagerbosch / Sweagerbosk

Woningontruiming Zwarte Haan

Woningontruiming Zweins / Sweins

 

 Woningontruiming Boer

Woningontruiming Boijl

Woningontruiming Boksum

Woningontruiming Bollingawier / Bollingwier

Woningontruiming Bolsward

Woningontruiming Bonkwert/ Bonkwerd

Woningontruiming Bontebok

Woningontruiming Boornbergum / Boarnburgum

Woningontruiming Boornzwaag / Boarnsweach

Woningontruiming Bornwird / Boarnwert

Woningontruiming Bornwirdhuizen / Boarnwerthuzen

Woningontruiming Brandeburen / Brânbuorren

Woningontruiming Brantgum

Woningontruiming Breezanddijk / Breesândyk

Woningontruiming Britsum

Woningontruiming Britswert / Britswerd

Woningontruiming Broek

Woningontruiming Broek-Noord

Woningontruiming Broeksterwoude / Broeksterwâld

Woningontruiming Buitenpost / Bûtenpost

Woningontruiming Buitenstverlaat / Bûtenstfallaat

Woningontruiming Burdaard Burdaard-noord Ferwerderadiel

Woningontruiming Burdaard Burdaard-zuid Ferwerderadiel

Woningontruiming Buren / Bueren

Woningontruiming Burgum / Bergum

Woningontruiming Burgumerdaam / Bergumerdam

Woningontruiming Burgwerd / Burchwert

Woningontruiming Burstum / Birstum

Woningontruiming Burum

Woningontruiming Buweklooster / Bouwekleaster 

Woningontruiming Stiem

Woningontruiming Stiens

Woningontruiming Strand

Woningontruiming Stroobos

Woningontruiming Sumar / Suameer

Woningontruiming Suorein

Woningontruiming Surhuisterveen / Surhústerfean

Woningontruiming Surhuizum / Surhuzum

Woningontruiming Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden

Woningontruiming Suwâld / Suawoude

Woningontruiming Swaenwert

Woningontruiming Swichum

Woningontruiming Sythuizen

Woningontruiming Teerd / Teard

 

Woningontruiming Teerns / Tearns Zuiderburen Leeuwarden

Woningontruiming Siegerswoude / Sigerswâld

Woningontruiming Sijbrandahuis / Sibrandahûs

Woningontruiming Simmerdyk / Zomerdijk

Woningontruiming Sint Annaparochie / Sint-Anne

Woningontruiming Sint Jacobiparochie / Sint-Jabik

Woningontruiming Sintjohannesga

Woningontruiming Sint Nicolaasga / Sint Nyk

Woningontruiming Sjungadijk / Sjungadyk

ontruimingsbedrijf

Woningontruimingsbedrijf

Woningontruiming Skarl

Woningontruiming Skearnegoutum / Scharnegoutum, Nykleaster, De Pôle

Woningontruiming Skillaerd

Woningontruiming Skou / Schouw

Woningontruiming Skrins

Woningontruiming Skûlenboarch

Woningontruiming Skyldum

Woningontruiming Slappeterp

Woningontruiming Sleat / Sloten

Woningontruiming Slijkenburg

Woningontruiming Smalle Ee / Smelle Ie

Woningontruiming Smelbrêge / Smallebrugge

Woningontruiming Snakkerburen / Snakkerbuorren

Woningontruiming Sneek

Woningontruiming Snikzwaag

Woningontruiming Soarremoarre / Sorremorre

Woningontruiming Sondel

Woningontruiming Sonnega

Woningontruiming Sopsum

Woningontruiming Spannenburg / Spannenburch

Woningontruiming Spanga

Woningontruiming Spannum

Woningontruiming Sparjebird / Sparjeburd

Woningontruiming Spears

Woningontruiming Spitsendijk

Woningontruiming Sprong

Woningontruiming Starum / Stavoren

Woningontruiming Steenvak / Stienfek

 

Woningontruiming Steggerda 

Woningontruiming Ureterp aan de Vaart / Oerterp oan de Feart

Woningontruiming Veenklooster / Feankleaster

Woningontruiming Veenwouden / Feanwâlden

Woningontruiming Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl

Woningontruiming Vegelinsoord

Woningontruiming Veneburen

Woningontruiming Vierhuis

Woningontruiming Vierhuis

Woningontruiming Vierhuizen

Woningontruiming Vijfhuizen / Fiifhuzen

Woningontruiming Vinkega

Woningontruiming Visbuurt / Fiskbuorren

Woningontruiming Vlieland / Flylân

Woningontruiming Voorrijp / Foarryp

Woningontruiming Vrouwenparochie / Froubuurt

Woningontruiming Waaksens / Waaxens

Woningontruiming Waaxens

Woningontruiming Wâldsein / Woudsend

Woningontruiming Wammert

Woningontruiming Wânswert

Woningontruiming War

Woningontruiming Warfstermolen

Woningontruiming Warkum / Workum

Woningontruiming Warniahuizen

Woningontruiming Warns

Woningontruiming Warstiens

Woningontruiming Warten

Woningontruiming Waskemeer / Waskemar

Woningontruiming Weakens

Woningontruiming Weardebuorren

Woningontruiming Weidum

Woningontruiming Weper / De Weper

Woningontruiming Weperpolder

Woningontruiming Wergea

 

Woningontruiming Werpsterhoek / Werpsterhoek